Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

KONFERENCJA NAUKOWA
KONFERENCJA NAUKOWA

WYBRANE PROBLEMY FINANSOWE, RACHUNKOWE i ZARZĄDCZE MAŁYCH i ŚREDNICH FIRM
Cel:
 • Rozpoznanie problemów finansowych i rachunkowych małych i średnich firm.
 • Zaprezentowanie problemów efektywnego zarządzania finansami.
 • Wskazanie problemów ryzyka i zarządzania ryzykiem.
 • Analiza specyfiki zarządzania MŚP.
Termin:

27 listopada 2015r., godz.9.00 - 9.30 - rejestracja,
godz. 9.30-17.00 powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji.

Miejsce:

Brodnica, Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1


PATRONAT NAUKOWY

 • Rektor SAN prof. dr hab. Roman Patora,
 • Kanclerz dr inż. Jadwiga Gawryś

PARTNERZY KONFERENCJI

 • Burmistrz Brodnicy – Jarosław Radacz
 • Starosta Brodnicki – Piotr Boiński
 • ZPC "Vobro" Wojciech Wojenkowski

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

prof. dr hab. Marian Walczak, Kierownik Katedry Rachunkowości SAN

Członkowie:

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia SAN
Prof. dr hab. Mirosław Wypych – Kierownik Katedry Finansów SAN
dr Paweł Sydor, prawnik, pracownik naukowy SAN

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

dr Andrzej Jackiewicz, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy /kontakt: 604 095 151, ajackiewicz@spoleczna.pl

Członkowie:

dr Aleksy Banasiak /kontakt: 505 229 000, abanasiak@spoleczna.pl
dr Barbara Kamińska /kontakt: 601 400 608, b.kaminska.mikro-met1@wp.pl
dr Janusz Gawryś, Prezes Spółki Polski Len, Katedra Rachunkowości SAN w Łodzi,

Przedmiot i zakres Konferencji obejmuje dwa obszary tematyczne:

FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

 1. Aktualne problemy finansowania małych i średnich firm.
 2. Zatory płatnicze w praktyce gospodarczej.
 3. Koszty pracy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP.
 4. Stan finansów i działalność podmiotów w warunkach sankcji gospodarczych.
 5. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi i powstawaniu małej i średniej przedsiębiorczości.

PROBLEMY RACHUNKOWE i PODATKOWE MAŁYCH i ŚREDNICH FIRM

 1. Niejasność przepisów prawa podatkowego, a praktyka organów podatkowych i skarbowych.
 2. Uproszczenia dla mikrofirm w prawie bilansowym – ułatwienia czy problem?
 3. Ordynacja podatkowa – kierunek zmian dla biznesu.
 4. Rola i znaczenie orzecznictwa sądowego (WSA, NSA, ETS) w budowaniu transparentnego prawa podatkowego.
 5. Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg podatkowych.
 6. Problemy zarządzania MŚP:
  • zarządzanie marketingiem w małej firmie;
  • zarządzanie firmami rodzinnymi;
  • zarządzanie kadrami małej firmy.

TERMINY
 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji do 30 października 2015 r.
 2. Nadesłanie tematów, streszczeń do 15 listopada 2015 r.
 3. Przesłanie referatu do 25 listopada 2015r.
OPŁATA
 1. Konferencyjna – 720 zł
 2. Nocleg z kolacją i śniadaniem – 180 zł/dzień

Wniesienie opłaty do 30 października 2015 r.

Na konto: ING Bank Śląski, nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

W tytule: Finansowanie MŚP, nazwisko i imię uczestnika

Artykuły po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.
Punktacja – 8 pkt wg listy MNiSW /stan na 31.12.2014/.

Zgłoszenie udziału w Konferencji, pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać na adres: abanasiak@spoleczna.pl; b.kaminska.mikro-met1@wp.pl

Wymogi edytorskie: piz.san.edu.pl

Oferta Społecznej Akademii Nauk

        
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!