w Społeczna Akademia Nauk w Brodnicy
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Dział współpracy z zagranicą

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową w oparciu o umowy bilateralne z innymi uczelniami, program LLP-Erasmus (od roku 2014/15 – Erasmus+) oraz inne programy unijne.

Celem współpracy jest wspieranie działań mających na celu: tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. SAN uczestniczy w programach wymian studentów i kadry dydaktycznej, rozbudowuje współpracę z ośrodkami zagranicznymi i pozyskuje kolejne uczelnie partnerskie. Do programów nauczania wprowadzane są aspekty międzynarodowe. Uczelnia organizuje liczne konferencje o zasięgu międzynarodowym m.in.: Zarządzanie Międzykulturowe; Bezpieczeństwo Narodowe; Technologie internetowe w zarządzaniu i biznesie; wspiera inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu integracji międzynarodowej, prowadzi praktyki zagraniczne realizuje program UE wymian studenckich - LLP/Erasmus.

SAN współpracuje ściśle z amerykańską uczelnią Clark University, a także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile) i z Azji (Filipiny).

Oferta Społecznej Akademii Nauk

        
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!