Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

22 września 2017
Miejsce: Pałac Anny Wazówny, Brodnica, ul. Zamkowa 1
Organizator: Społeczna Akademia Nauk

CELE KONFERENCJI:
  • Próba określenia nowych wyzwań w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i nowych zadań stojących przed głównymi księgowymi, dyrektorami i innymi osobami odpowiedzialnymi za finanse
  • Wskazanie roli i znaczenia orzecznictwa sądowego krajowego (WSA, NSA) i TSUE w transparentności rozliczeń podatkowych
  • Wskazanie wyzwań stojących przed studentami, pracownikami działów księgowości i biegłymi rewidentami w zakresie oceny rzetelności prowadzenia ksiąg i jakości sprawozdania finansowego
KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Marian Walczak, Kierownik Katedry Rachunkowości SAN w Łodzi – Przewodniczący
Dr Paweł Sydor, Prawnik praktyk, Instytut Prawa SAN
Hanna Szeląg, Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” w Łodzi
Iwona Tontała, Kancelaria Podatkowa „TO-PS” s.c w Łodzi

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Andrzej Jackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej, Katedra Rachunkowości SAN w Łodzi – Przewodniczący (tel. 604 09 51 51)
Zastępca Przewodniczącego: mgr Małgorzata Domańska – Sekretarz, Katedra Rachunkowości SAN Łódź (tel. 507 572 877)

PROGRAM KONFERENCJI:

9:00- 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 –9:40

Otwarcie Konferencji, Powitanie Uczestników i zaproszonych Gości,Wystąpienie organizatora - dr AndrzejJackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej, Katedra Rachunkowości SAN

9:40– 10:40

Sesja 1
Moderator – dr Andrzej Jackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej, Katedra Rachunkowości SAN

9:40- 10:00

Hanna Szeląg, biegły rewident, Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” w Łodzi -„Optymalizacja podatkowa w świetle ostrzeżeń Ministerstwa Finansów - dylematyprawno podatkowe”

10:00– 10:20

Mariusz Sokołek, Katedra Rachunkowości  Instytut Ekonomii iZarządzania
Wydział Nauk Społecznych KUL  - „Instytucja interpretacji prawa podatkowego - gwarancjabezpieczeństwa czy fiskalna puszka Pandory?”

10:20– 10:40

Małgorzata Domańska, Skarbnik Gminy Ozorków, Katedra Rachunkowości SAN - „Dylematybilansowo - podatkowe prowadzenia ksiąg w sektorze publicznym”

10:40– 11:00

Dyskusja

11:00– 11:20

Przerwa kawowa

11:20– 13:00

Sesja 2
Moderator - Małgorzata Domańska, Skarbnik Gminy Ozorków, Katedra Rachunkowości SAN

11:20– 11:40

Anna Spoz, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL-„Wiarygodność i rzetelność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw”

11:40– 12:00

Andrzej Jackiewicz,  KierownikZakładu  Rachunkowości Finansowej
- „Wybrane problemy badania rzetelności prowadzenia ksiąg w procesach karnychw sprawach gospodarczych i orzecznictwie sądowym”

12:00– 12:20

Iwona Tontała, KancelariaPodatkowa „TO-PS” s.c. w Łodzi - „Przestępstwa i wykroczenia skarbowe nagruncie ustawy o VAT oraz kodeksu karno – skarbowego - wybrane problemypraktyczne”

12:20 –12:40

Beata Pesta, Główny księgowy SPZOZ w Brodnicy, Regina Pokojska Zastępsa Głównego księgowego SPZOZ wq Brodnicy - „Dylematy księgowo - podatkoweprowadzenia ksiąg rachunkowych wSPZOZ”

12:40– 13:10

Dyskusja

13:10– 14:00

Przerwa obiadowa

14:00– 15:20

Sesja 3
Moderator - Piotr Boiński, Starosta Brodnicki

14:00– 14:20

Paweł Sydor, Prawnik praktyk, Instytut Prawa SAN - „Problem„pustych faktur” w ujęciu prawno-karnymi karno - skarbowym w świetleorzecznictwa sądowego”

14:20- 14:40

Waldemar Szymański, Prawnik praktyk, Instytut Prawa SAN -Odpowiedzialnośćkarna za prowadzenie w sposób nierzetelny ksiąg rachunkowych”

14:40- 15:00

Aleksy Banasiak, Kierownik Zakładu Zarządzania, Marketingu i Logistyki SAN - „Odpowiedzialność menadżera w organizacji”

15:00- 15:20

Dyskusja. Podsumowanie konferencji


Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty udziału w VI Konferencji Naukowej.

e-mail: jackiewicz@spoleczna.pl; m-domanska@wp.pl

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje dot. konferencji.

dokumenty   Szczegółowe informacje o konferencji [pobierz]

Lista zgłoszeń jest limitowana do 45 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział studentów, absolwentów, przedstawicieli biznesu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września. Więcej informacji można uzyskać u Pani Małgorzaty Domańskiej - tel. 507 572 877


Oferta Społecznej Akademii Nauk

        
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!