Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
nt. „PIENIĄDZ, JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I RACHUNEK KOSZTÓW
W OCHRONIE ZDROWIA”

Brodnica, 14–15 czerwca 2018 r.

Konferencja organizowana
przez Katedrę Finansów i Rachunkowości
prof. dr hab. Mirosława Wypycha
Katedra Finansów i Rachunkowości

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Andrzej Jackiewicz
Katedra Rachunkowości SAN

Miejsce konferencji: PAŁAC ANNY WAZÓWNY
87 – 300 Brodnica, ul. Zamkowa 1

MECENAT KONFERENCJI:
Prof. dr hab. Roman Patora, J.M Rektor SAN w Łodzi
Dr inż. Jadwiga Gawryś, Kanclerz SAN w Łodzi

PARTNERZY KONFERENCJI:
Starosta Brodnicki
Burmistrz Miasta Brodnica

CELE KONFERENCJI:

1. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie:

 • oceny procesu leczenia jako procesu decyzyjnego,
 • procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem, zarządzaniem kosztami, w tym w strukturze sieci szpitali,
 • standardów jakości świadczeń i badania jakości świadczeń,
 • pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na rozwój badań naukowych, infrastrukturalnych i zasobów osobowych.

2. Analiza efektywności zarządzania finansami, jak również rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń z NFZ.
3. Próba usprawnienia procesu decyzyjnego i optymalnego (efektywnego) wykorzystania zasobów.
4. Problemy ochrony danych w systemach IT.

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Przemysław Biliński, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Zastępca:
prof. dr hab. Mirosław Wypych, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości SAN w Łodzi
Członkowie:

 • dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski, Ordynator Oddziału Kardiologii Interwencyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
 • dr n. med. Joanna Sułkowska, Zastępca Dyrektora Centrum Medkos w Łodzi, ul. Gdańska 121,
 • dr Andrzej Jackiewicz, Katedra Rachunkowości SAN w Łodzi,
 • dr Paweł Sydor, prawnik, Wydział Prawa SAN w Łodzi,
 • dr Roman Figura, Kierownik Działu Informatyki SAN w Łodzi,
 • dr Łukasz Prysiński, Katedra Rachunkowości SAN
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

 • dr Andrzej Jackiewicz, Katedra Rachunkowości SAN w Łodzi – Przewodniczący (tel. 604 095 151, e-mail: ajackiewicz@spoleczna.pl),

Członkowie:

 • Wojciech Szrajber, Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Zastępca Przewodniczącego,
 • Dariusz Szczepański, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

Sekretarz:

 • mgr Małgorzata Domańska, Katedra Rachunkowości SAN w Łodzi (tel. 507 572 877, e-mail: m-domanska@wp.pl),

Zastępca Sekretarza:

 • mgr Monika Sobczyk, Katedra Rachunkowości SAN Łódź (tel. 510 050 109, e-mail: msobczyk@spoleczna.pl),

MIEJSCE KONFERENCJI:

PAŁAC ANNY WAZÓWNY, 87 – 300 Brodnica, ul. Zamkowa 1

TERMINARZ KONFERENCJI:
 • do 30 maja 2018r. – rejestracja udziału, zgłoszenie wystąpienia i publikacji (tytuł referatu, streszczenie), ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej,
 • do 14 czerwca 2018r. – termin nadsyłania referatu (wersja polska i streszczenie w języku angielskim, referat przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi: http://piz.san.edu.pl/docs/zasadypublikowania.pdf)
 • Konferencja:
  14 czerwiec 9:00 – 16:00
  15 czerwiec 10:00 – 14:00

Artykuły po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (2018)” Punktacja – 14 pkt wg listy MNiSW /stan na 31.12.2014/.

Zgłoszenie udziału w Konferencji, pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać na adres: m-domanska@wp.pl

OPŁATY i DANE DO OPŁAT KONFERENCYJNYCH:
 • pełna opłata konferencyjna – 950 zł obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne i publikację, konsumpcja.
 • publikacja bez udziału w konferencji – 750 zł

Nocleg może być zarezerwowany wyłącznie na życzenie Uczestnika Konferencji i nie jest kalkulowany w opłacie konferencyjnej.

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
Społeczna Akademia Nauk, 90-113 Łódź, Sienkiewicza 9
Bank PKO BP S.A, I O/Centrum w Łodzi,

numer konta: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
z dopiskiem: Konferencja czerwiec 2018 - Rachunkowość oraz imię i nazwisko uczestnika.

Faktury na firmę/uczelnię zostaną wystawione pod warunkiem, że przelew nastąpi z rachunku firmy/uczelni. Faktury na osobę fizyczną – na prośbę osoby fizycznej. Należy również podać dane (treści)niezbędne do wystawienia faktury.

dokumenty   Zgłoszenie [pobierz]

dokumenty   Program [pobierz]

Oferta Społecznej Akademii Nauk

        

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!